Happy Ears Grön

Happy Ears är utvecklade för dig som vill sova gott, resa och arbeta osört samt vistas i bullriga ljudmiljöer på ett säkert sätt. Vi ser främst fem användningsområden för öronpropparna: sova, resa, konsert och musik, jobba samt samtal i bullriga miljöer.

KONSERT & NATTKLUBB
Risken för hörselskada är mycket låg vid ljudnivåer under 80 dB oavsett hur lång tid man utsätter sig för ljudet. Vid högre ljudnivåer ökar dock risken för skada baserat på ljudnivå i kombination med exponeringstid. Ofta ligger ljudnivån på rockkonserter och nattklubbar långt över 100 dB, vilket innebär en risk för tillfälliga och permanenta hörselskador (däribland tinnitus). En ökning med 20 dB gör att ljudstrykan ökar hela 100 gånger. Hörselskadande buller från hög musik drabbar framförallt unga. Endast 15 procent av personer i åldern 18 till 28 år använder öronproppar vid musikevemang och nära 50 procent av alla konsertbesökare har upplevt öronsusningar efter att ha lyssnat på hög musik. Sådana susningar går oftast över, men är ett tydligt tecken på överexponering ochförhöjd risk för hörselskada. Genom att använda Happy Ears hörselskydd minskar man risken för skador vid konsert och nattklubbsbesök avsevärt. Samtidigt som man till fullo kan njuta av musiken då öronproppen är speciellt framtagen för att inte förvanska ljud. Upplevelsen blir då att man sänker volymen på stereon utan att tappa nyanserna i musiken.

SOVA
Enligt WHO så lever närmare hälften av den europeiska befolkningen i områden med höga och obekväma ljudnivåer som stör sömnen. Sömnstörning är således en av de allvarligare effekterna av dagens ljudmiljö. En bullrig miljö påverkar sömnen negativt genom att det är svårt att somna, man vaknar upp under natten och får en orytmisk sömn etc. Bristen på god sömn är en av de faktorer som mest påverkar vår hälsa och vilket gör att vi kan känna trötthet, irritation och få svårt att koncentrera oss efter en dålig natts sömn. Happy Ears är utmärkta att sova med. Öronpropparna är konstruerade så att de inte ramlar ut när du sover och är ljudlösa i örat.

JOBBA
I flera undersökningar har det framkommit att närmare två tredjedelar av personer som arbetar i kontorslandskap störs av ljudmiljön (Ecopfon 2009). Enligt forskare stör ljudet av samtal som är irrelevanta för oss själva mer än något annat ljud. Det är det ljud som hjärnan har absolut svårast att filtrera bort på grund av att den automatiskt tror att det är av stor vikt. Eftersom många av dagens kontor har öppen planlösning och allmänna platser är avskalade/ minimalistiska till sin utformning leder detta till en dålig ljudmiljö vilket kan leda till försämrad prestationsförmåga och trötthet. I en undersökning bland 500 personer som arbetar i kontorslandskap uppgav två ut av tre att de måste höja sina egna röster för att överrösta sina kollegor (GN Netcom, 2009). Forskning har visat att en sänkning av decibelnivån med 5 % resulterar i en produktivitetsökning på 10 %. Genom att använda Happy Ears filtreras de störande bakgrundsljuden bort i kontorsmiljö vilket i sig förbättrar koncentrationen.

Alla proppar dämpar 20 Db oavsett färg

49 kr

Slut i lager

Beskrivning

Dämpar skadligt ljud, bibehåller god ljudkomfort, är hygienisk, återanvändningsbar (skölj i vatten)

Mer information

Varumärke